Khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao hoạt động của MTTQ các cấp của TP trong năm 2019, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong sự phát triển chung của Thủ đô, là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối bền chặt giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân.

Ngày 10/1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua cho các đơn vị  xuất sắc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua cho các đơn vị  xuất sắc.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Công tác Mặt trận trong năm qua đã được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; nội dung phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo; các mô hình, phong trào được duy trì hiệu quả bền vững, rõ nét…

Nổi bật là, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được Mặt trận các cấp triển khai hiệu quả, đi vào chiều sâu, Năm 2019, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các tổ chức thành viên và chính quyền địa phương đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 65,9 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.019 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn…

MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP đã tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019 được hơn 46 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã thành lập 4 đoàn giám sát độc lập, giám sát về các nội dung: Phản ánh về tham nhũng xảy ra tại các nhà chung cư; giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác hòa giải ở cơ sở; giám sát về an toàn thực phẩm; giám sát việc thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ.

Năm 2019, MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức 9 hội nghị phản biện xã hội vào các dự thảo nghị quyết của HĐND TP và đề án của UBND TP; cấp huyện tổ chức 78 hội nghị và cấp xã tổ chức 820 hội nghị. Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh. 100% địa phương đều tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Riêng cấp TP đã tổ chức 4 hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Thành ủy với đại biểu các giới, các ngành, trong đó, có hội nghị đối thoại giữa Bí thư Thành ủy với đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Thông qua các hội nghị đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tiếp thu và chỉ đạo giải quyết kịp thời, qua đó góp phần ổn định tình hình cơ sở, hạn chế phát sinh “điểm nóng”…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao những kết quả công tác Mặt trận của TP Hà Nội trong năm 2019, nhất là trong công tác hướng dẫn và chỉ đạo thành công đại hội MTTQ các cấp; công tác đối thoại với các tầng lớp nhân dân; công tác tôn giáo và hỗ trợ nắm bắt, giúp đỡ kịp thời những người gặp hoạn nạn… Kết quả này là sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống Mặt trận các cấp và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể nhân dân. Đồng chí Ngô Sách Thực đề nghị, thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP cần tập trung hoạt động vào 10 chương trình trọng tâm đã được xác định, đặc biệt tiếp tục hoàn thiện xây dựng chính sách pháp luật, hoàn thiện thể chế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để đạt hiệu quả cao hơn. …

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao hoạt động của MTTQ các cấp của TP trong năm 2019. Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong sự phát triển chung của Thủ đô, là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối bền chặt giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối kỳ Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Do đó,, Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả”, tiếp tục nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tạo đồng thuận xã hội.

Nhấn mạnh năm 2020, Thủ đô và đất nước sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại quan trọng, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị MTTQ Việt Nam TP Hà Nội các cấp xây dựng chương trình hành động với tinh thần bám sát chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời Mặt trận tham mưu, phối hợp, tổ chức các hội nghị đối thoại; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia tích cực chương trình giảm nghèo của Thành phố; tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội…

Chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, chăm lo Tết cho người nghèo; thăm, tặng quà các văn nghệ sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – thể thao để nhân dân vui Xuân, đón Tết Canh Tý trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội; nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy, UBND Thành phố…/.