205 người được khối các cơ quan Trung ương tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

Tất cả 205 người được giới thiệu đều được 100% cử tri tín nhiệm và thực hiện quy trình giới thiệu theo ba bước; có hồ sơ, biên bản đầy đủ theo quy định.

Theo daibieunhandan.vn