Xét nghiệm COVID-19 toàn bộ phóng viên dự Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV

Ảnh: Báo Tin tức.
 

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 100 phóng viên báo chí tham dự và đưa tin về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.

Việc xét nghiệm thực hiện theo thông báo số 580/TB-VPQH của Văn phòng Quốc hội về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, mỗi cá nhân được cấp một mã số kèm theo mã vạch để theo dõi về tình trạng xét nghiệm, sức khỏe trong suốt kỳ họp.

Theo Văn phòng Quốc hội, kết quả xét nghiệm sẽ hoàn thành và công bố trước phiên khai mạc kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV.

Ngoài phóng viên, những người tham gia xét nghiệm bao gồm: đại biểu Quốc hội; khách mời cấp cao; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội; cán bộ, công chức viên chức Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ kỳ họp; đội ngũ an ninh, nhân viên phục vụ tại nơi họp và các điểm ăn nghỉ của đại biểu Quốc hội; đại biểu dự thính, cộng tác viên, đội ngũ phục vụ các bộ, ban, ngành.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho những người tham gia kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Thời hạn trước ngày 23/3, các địa phương sẽ do Sở Y tế làm đầu mối phải thực hiện xong.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 24/3 đến ngày 8/4/2021, đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV.