Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 06-HĐ/ĐUK 07/04/2022 Hướng dẫn Thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
2 39-HD/BTGĐUK 28/03/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền nội dung bài bài phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc
3 38-HD/BTGĐUK 27/03/2022 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý II năm 2022
4 _ 28/02/2022 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GƯƠNG MẪU, CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG SÁNG, ĐỦ NĂNG LỰC, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ
5 04-HD/ĐUK 10/02/2022 Hướng dẫn về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
6 57-QĐ/TW 07/02/2022 Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đà tạo lý luận chính trị
7 31-KH/ĐUK 05/01/2022 Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021
8 27-HD/BTGĐUK 04/01/2022 HƯỚNG DẪN tuyên truyền Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố và Chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
9 28-HD/BTGĐUK 04/01/2022 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022
10 29-HD/BTGĐUK 04/01/2022 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền quý I năm 2022
11 26-HD/BTGĐUK 03/01/2022 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
12 15-CT/TU 28/12/2021 Chỉ thị về đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
13 354-QĐ/UBKTTW 21/12/2021 Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Uỷ ban kiểm tra trung ương về việc ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
14 14-CT/TU 08/12/2021 Chỉ thị tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
15 11-CtrHĐ/TU 08/12/2021 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
16 230-CV/ĐUK 07/12/2021 Công văn Về hình thức họp cấp ủy, tổ chức đảng trong tình hình hiện nay
17 25-HD/BTGĐUK 02/12/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026
18 26-KH/ĐUK 11/11/2021 Kế hoạch toàn khóa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
19 10-CTrHĐĐUK 04/11/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
20 41-QĐ/TW 02/11/2021 Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
21 41-GĐ/TW 02/11/2021 Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
22 45-CV/BTGĐUK 01/11/2021 Công văn Về đẩy mạng tuyên truyền và vận động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19" trên mạng xã hội VCNet
23 37-QĐ/TW 24/10/2021 Quy định về những điều đảng viên không được làm
24 15-CV/VPĐUK 21/10/2021 Đề án Về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035
25 61-CVBTC 21/10/2021 Về việc thực hiện báo cáo và giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
26 42-CV/BTGĐUK 30/09/2021 Về đẩy mạnh tuyên truyền và vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”
27 24-HD/BTGĐUK 30/09/2021 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý IV năm 2021
28 187-HD/ĐUK 23/09/2021 Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
29 03-HD/ĐUK 23/09/2021 Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
30 - 22/09/2021 Thể lệ Cuộc thi trực tuyên tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"
31 04-KH/BTG.ĐUK 19/09/2021 Kế hoạch thông tin tuyên truyền phòng chống COVID-19 trong giai đoạn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021
32 19-HD/BTGĐUK 14/09/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025
33 20-HD/BTGĐUK 14/09/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
34 21-HD/BTGĐUK 14/09/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)
35 22-HD/BTGĐUK 14/09/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 -23/10/2021)
36 - 31/08/2021 Tài liệu học tập Chuyên đề CT05
37 57-KH/BTGTW 19/08/2021 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
38 820-CV/BTGTU 12/08/2021 Về phối hợp triển khai phầm mềm quản lý di, biến động người ra vào vùng dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
39 17-HD/BTGĐUK 04/08/2021 Hướng dẫn 17 của Ban Tuyên giáo Đảng Ủy khối về dân tộc, tôn giáo
40 24-QĐ/TW 29/07/2021 Về thi hành Điều lệ Đảng
41 801-CV/BTGTU 27/07/2021 Đề cương báo cáo Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
42 22-QĐ/TW 27/07/2021 Quy định 22-QĐ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
43 16-HD/BTGTWW 26/07/2021 Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
44 06-HD/BTCTW 25/07/2021 Hướng dẫn Một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
45 - 18/07/2021 Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
46 - 14/07/2021 Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
47 05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HND 01/07/2021 Hướng dẫn Quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam
48 05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HND 01/07/2021 Hướng dẫn Quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam
49 346-CV 18/04/2021 Bài viết của Nguyễn Viết Thông về vị thế của Việt Nam sau 35 năm đổi mới
50 20-TB/ĐU 18/04/2021 Thông báo Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

14-TB/ĐU

Thông báo về việc phân công lại Ban chấp hành Đảng bộ trường

Ngày BH: 24/03/2021

10-CV/ĐU

Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 TW học tập đạo đức HCM

Ngày BH: 18/03/2021

58-TB/ĐU

Thông báo Hội nghị 6 tháng 10.7

Ngày BH: 26/01/2021

102-CTrHĐ/ĐU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày BH: 12/03/2021

71-TB/ĐU

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 01 năm 2020

Ngày BH: 26/01/2021

T08.2022

Tài liệu sinh hoạt chi bộ T08.2022

Ngày BH: 25/07/2022

lượt xem: 705 | lượt tải:269

T07.2022

Tài liệu sinh hoạt chi bộ T07.2022

Ngày BH: 21/06/2022

lượt xem: 464 | lượt tải:189
Tìm kiếm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây