ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

HỆ THỐNG VĂN BẢN THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số Văn Bản Thể loại Ngày Ban Hành Trích Yếu Đính kèm Tải xuống
03-HD/TUHướng dẫn07/07/2023Hướng dẫn nội dung xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”
02-HD/TUHướng dẫn22/03/2019Hướng dẫn nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ