ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

Bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ số 01 năm 2024

  • 09/01/2024
  • 0
  • 122 Views

BẢN TIN THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ SỐ 01 NĂM 2024

Phần I: THÔNG TIN TRONG NƯỚC

I. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2024

II. HOÀN THIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

III. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THỜI GIAN QUA

IV. NGĂN CHẶN NHẬP LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT; KIỂM SOÁT TỐT DỊCH BỆNH, PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BỀN VỮNG, BẢO ĐẢM NGUỒN CUNG THỰC PHẨM

V. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM, THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

VI. TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

VII. PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

VIII. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUYÊN CANH LÚA CHẤT LƯỢNG CAO VÀ PHÁT THẢI THẤP GẮN VỚI TĂNG TRƯỞNG XANH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2030

IX. NÂNG CAO PHÚC LỢI XÃ HỘI TOÀN DÂN, BẢO ĐẢM MỌI NGƯỜI DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN, THỤ HƯỞNG CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CÓ CHẤT LƯỢNG

PHẦN II:  HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CẤP NHÀ NƯỚC TỚI VIỆT NAM CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TRUNG QUỐC TẬP CẬN BÌNH

II. HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LẦN THỨ 28 CÁC BÊN THAM GIA CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

III. KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC NHẬT BẢN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG

IV. DẤU ẤN VIỆT NAM TẠI HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN NĂM 2023

V. MỘT SỐ SỰ KIỆN THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý

Chi tiết xem tại file: TTNB T01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *