ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

Đề cương tuyên truyền

  • 02/12/2023
  • 0
  • 116 Views

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
65 NĂM TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (03/3/1959 – 03/3/2024)
35 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (03/3/1989 – 03/3/2024)

PHẦN THỨ NHẤT: 65 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU,TRƯỞNG THÀNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ 35 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN

PHẦN THỨ HAI: ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN

Chi tiết xem tại: Tai lieu tuyen truyen 65 nam ngay TT BDBP

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *