ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

HCMUTE tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

  • 07/05/2024
  • 0
  • 52 Views
Được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM và Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Khoa Chính trị và Luật phối hợp với Đoàn Thanh niên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại” vào sáng ngày 04/05/2024 tại Phòng họp II của Nhà trường. 


Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”

Hội thảo nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024); Góp phần khẳng định tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, rút và phân tích những kinh nghiệm và bài học lịch sử có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở những thời điểm khó khăn nhất, mang tính quyết định nhất, về phát huy sức mạnh của toàn dân tộc và khơi dậy sức dân để làm nên chiến thắng, về khoa học nghệ thuật quân sự. Hội thảo cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên ở các Trường Đại học, Viện nghiên cứu trên phạm vi cả nước trình bày các nghiên cứu mới về chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm khẳng định tầm vóc to lớn, giá trị lịch sử của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mà dân tộc Việt Nam đã làm nên vào năm 1954, góp phần tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến thắng Điện Biên Phủ và sự vận dụng vào quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tham dự Hội thảo có ThS. Nguyễn Minh Hải – Trưởng phòng Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ThS. Nguyễn Thanh Đoàn – Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ThS. Đặng Thùy Khánh Vân – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM, đ/c Châu Tiến Lộc – Cán bộ Ban Tuyên giáo – Đối ngoại Thành đoàn TP.HCM, đ/c Nguyễn Công Mậu – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, cùng các đồng chí đại diện cấp ủy các đơn vị thuộc Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM và các thầy/cô là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên ở các Trường Đại học, Viện nghiên cứu trên trên khắp cả nước.

Về phía HCMUTE có PGS. TS. Lê Hiếu Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường – Trưởng Ban tổ chức Hội thảo, đ/c Nguyễn Nam Thắng – Ủy viên Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, TS. Nguyễn Thị Phượng – Đảng ủy viên – Trưởng khoa Chính trị và Luật – Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thảo, cùng các thầy/cô cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên của Nhà trường.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Lê Hiếu Giang – Phó Bí thư Đảng ủy – Quyền Hiệu trưởng HCMUTE – Trưởng Ban tổ chức Hội thảo cho rằng Hội thảo là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024). Với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, Hội thảo đã khẳng định và làm sáng tỏ hơn tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; Góp phần khẳng định tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, từ đó rút và phân tích những kinh nghiệm và bài học lịch sử có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở những thời điểm khó khăn nhất, mang tính quyết định nhất, về phát huy sức mạnh của toàn dân tộc và khơi dậy sức dân để làm nên chiến thắng, về khoa học nghệ thuật quân sự.

PGS. TS. Lê Hiếu Giang nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thì Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh; là đòn giáng quyết định, tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp dẫn đến việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 09 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng tháng Tám năm 1945; một nửa đất nước được giải phóng, tạo cơ sở và điều kiện vững chắc để đưa nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng Điện Biên Phủ là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam và của cộng đồng quốc tế đấu tranh vì độc lập, tự do; vì “bình đẳng, bác ái”, là sự kiện lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của nhân loại. 70 năm đã lùi xa, nhưng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, là nguồn cổ vũ lớn lao cho nhân dân cả nước.

PGS. TS. Lê Hiếu Giang – Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM, các thành viên trong Ban tổ chức và Ban biên tập đã chọn ra 64 bài tham luận trong số 119 bài được gửi về Hội thảo từ các nhà khoa học trên khắp cả nước để đưa vào Kỷ yếu. Trong đó, chủ yếu tập trung vào 03 chủ đề lớn là Chiến thắng Điện Biên Phủ gồm 30 bài viết thể hiện các góc nhìn, nhận định, đánh giá toàn diện về các nhân tố, con người, thời gian, cách đánh, các quyết định lịch sử để tạo nên một Điện Biên Phủ là một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thế kỷ XX; hay 11 bài tham luận về chủ đề Nghệ thuật chiến tranh nhân dân và những giá trị lịch sử, sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghệ thuật dùng binh và quyết định chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến thắng Điện Biên Phủ; 24 bài về chủ đề những vấn đề lý luận và thực tiễn, những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.


Đ/c Đặng Thùy Khánh Vân phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tác giả trình bày các tham luận như: “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ – Đỉnh cao của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp” của NCS. ThS. Đặng Văn Khoa – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; “Đường lối chiến tranh nhân dân trong chiến thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay” của PGS. TS. Hà Trọng Thà – Trường Đại học An ninh Nhân dân; “Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo công tác binh vận góp phần thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954” của TS. Lê Quang Cần – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai; “Liên Xô – Hoa Kỳ – Trung Quốc và Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương” của ThS. Thái Văn Nam – Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

NCS. ThS. Đặng Văn Khoa báo cáo tham luận “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ – Đỉnh cao của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp”
 
PGS. TS. Hà Trọng Thà – Trường Đại học An ninh Nhân dân báo cáo tham luận “Đường lối chiến tranh nhân dân trong chiến thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay”

TS. Lê Quang Cần – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo tham luận “Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo công tác binh vận góp phần thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954”
 

ThS. Thái Văn Nam – Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM báo cáo tham luận “Liên Xô – Hoa Kỳ – Trung Quốc và Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương”

Phát biểu tại Hội thảo, các ý kiến tham luận đều tiếp tục khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ; tổng kết, phân tích những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở những thời điểm khó khăn nhất, mang tính quyết định nhất khơi dậy và phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh nhân dân để làm nên chiến thắng; về khoa học, nghệ thuật quân sự; vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới; Qua đó khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại gian khổ, hy sinh, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cuối Hội thảo

Trước đó vào ngày 03/05, Hội Cựu chiến binh, Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên Trường cũng đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Truyền thông kháng chiến và Hội Cựu chiến binh TP. Thủ Đức tổ chức buổi Tọa đàm “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại” thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên HCMUTE.

Tọa đàm “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”

Tin Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *