ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

Kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn – Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta

  • 08/04/2021
  • 0
  • 34 Views
Đồng chí Lê Duẩn sinh ngày 7/4/1907 ở làng Bích La, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Xuất thân từ một gia đình lao động, có truyền thống yêu nước, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn ái Quốc đi theo con đường cách mạng vô sản. Đồng chí Lê Duẩn tham gia phong trào yêu nước từ năm 1926, tham gia và hoạt động trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên từ năm 1928, đến năm 1930 trở thành một trong những đảng viên lớp đầu của Đảng cộng sản Đông Dương.
Có mặt trong đội ngũ những người cộng sản ngay từ khi Đảng mới ra đời, với gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Lê Duẩn thể hiện rõ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhà lý luận xuất sắc, có tầm cỡ chiến lược của cách mạng Việt Nam.
Tổng Bí thư Lê Duẩn là người thảo ra “Đề cương cách mạng miền Nam”, sau đó được Hội nghị Trung ương lần thứ 15, Khóa II thông qua. Từ bản Đề cương này, hàng loạt phong trào đấu tranh nổ ra, mở đường cho cuộc chiến chống bọn xâm lược Mỹ và ngụy quyền tay sai ở miền Nam, dẫn đến thắng lợi ngày 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định: “Phẩm chất cách mạng cao quý của đồng chí được thể hiện ở tinh thần cách mạng tiến công không ngừng. Bất chấp mọi thử thách của nhà tù đế quốc, của cuộc sống gian khổ kéo dài ở các chiến khu, cũng như những năm tháng hoạt động trong vùng địch tạm kiểm soát, đồng chí luôn luôn nêu cao nghị lực kiên cường, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *